In Ấn Di Động HP

In từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng rất dễ²2

Với công nghệ in di động của HP, bạn có thể in từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng sang một máy in HP3 vào bất kỳ lúc nào.1

Bắt đầu với thiết bị của bạn

 •  
  Used in: Support Center, Chromeless - English

  Cách hoạt động của nó

  Hãy xem in không dây dễ dàng như thế nào6 từ iPad,® iPhone,® và iPod touch® bằng AirPrint.™7

  video icon Video  01:10 minutes

  Cách in từ nhà hoặc văn phòng ở nhà

  Dễ dàng in từ thiết bị Apple sang một máy in HP 2dùng AirPrint TM 6. Không cần cài đặt bất kỳ thứ gì. Chỉ cần đảm bảo thiết bị của bạn và máy in hoạt động trong cùng một mạng.

  Bước 1:
  Bước 1:

  Chọn ảnh của bạn

  Mở trang/ảnh bạn muốn in và chạm vào nút "Chia sẻ".

  Bước 2:
  Bước 2:

  Chọn biểu tượng máy in

  Ở hàng biểu tượng cuối cùng, quét sang trái để thấy biểu tượng máy in và chạm vào.

  Bước 3:
  Bước 3:

  In và thưởng thức

  Xác nhận đã chọn đúng máy in và thiết lập in. Chạm vào "In" và lấy các trang in!

  Cần thêm thông tin?Nhấp vào đây.

 • Các Thiết Bị Android Thông Thường
   
  Used in: Support Center, Chromeless - English

  Cách hoạt động của nó

  Hãy xem in mọi lúc mọi nơi dễ dàng như thế nào từ thiết bị Android của bạn với một máy in HP có hỗ trợ không dây.2

  video icon Video  01:27 minutes

  Cách in từ nhà hoặc văn phòng ở nhà

  Dễ dàng in từ hầu như mọi nơi4 dùng điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn và một máy in không dây HP2—chỉ cần đảm bảo thiết bị của bạn và máy in hoạt động trong cùng một mạng.

  Bước 1:
  Bước 1:

  Tải về ứng dụng HP ePrint

  Một khi đã tải về ứng dụng, tìm nó trong bộ sưu tập ứng dụng của bạn.

  Bước 2:
  Bước 2:

  Mở ứng dụng và chọn tài liệu của bạn

  Xác nhận các thiết lập máy in và chọn "In".

  Bước 3:
  Bước 3:

  In và thưởng thức!

  Một khi bạn đã chạm vào "In," bạn sẽ có tùy chọn thay đổi máy in một lần nữa.

  Bạn không có ứng dụng này?Hãy tải ứng dụng ở đây. Cần thêm thông tin? Hãy nhấp vào đây

  Samsung Galaxy S4
   
  Used in: Support Center, Chromeless - English

  Cách hoạt động của nó

  Hãy xem in mọi lúc mọi nơi dễ dàng như thế nào từ thiết bị Android của bạn với một máy in HP có hỗ trợ không dây.2

  video icon Video  01:17 minutes

  Cách in từ nhà hoặc văn phòng ở nhà

  Dễ dàng in từ thiết bị Samsung Galaxy S4 của bạn sang một máy in không dây HP.4 Chỉ cần đảm bảo thiết bị của bạn và máy in hoạt động trong cùng một mạng. Phần mềm này đã có sẵn trên thiết bị của bạn – không cần cài đặt bất kỳ thứ gì.

  Bước 1:
  Bước 1:

  Chọn tài liệu của bạn

  Chọn tập tin hoặc ảnh bạn muốn in.

  Bước 2:
  Bước 2:

  Chạm vào nút trình đơn

  Chọn "In" từ các tùy chọn trình đơn.

  Bước 3:
  Bước 3:

  In và thưởng thức!

  Bạn có thể thay đổi các thiết lập máy in trước khi in.

  Cần thêm thông tin?Hãy nhấp vào đây

  HP Slate 7
   
  Used in: Support Center, Chromeless - English

  Cách hoạt động của nó

  Hãy xem in mọi lúc mọi nơi dễ dàng như thế nào từ máy tính bảng HP Slate 7 của bạn với một máy in HP có hỗ trợ không dây.2

  video icon Video  01:25 minutes

  Cách in từ nhà hoặc văn phòng ở nhà

  Dễ dàng in từ bất kỳ đâu dùng máy tính bảng HP Slate 7 của bạn sang một máy in không dây HP.2 Chỉ cần đảm bảo thiết bị của bạn và máy in hoạt động trong cùng một mạng. Phần mềm này đã có sẵn trên thiết bị của bạn – không cần cài đặt bất kỳ thứ gì.

  Bước 1:
  Bước 1:

  Chọn tài liệu của bạn

  Nhấp vào biểu tượng trình đơn. Từ trình đơn xổ xuống, chọn "In."

  Bước 2:
  Bước 2:

  Chọn máy in của bạn

  Điều chỉnh các thiết lập máy in nếu cần.

  Bước 3:
  Bước 3:

  In và thưởng thức!

  Nhấp vào "In." Đừng quên lấy tài liệu của bạn.


  Cần thêm thông tin? Nhấp vào đây.

 •  
  Used in: Support Center, Chromeless - English

  Cách hoạt động của nó

  Hãy xem in mọi lúc mọi nơi dễ dàng như thế nào từ máy tính bảng Windows 8 của bạn với một máy in HP có hỗ trợ không dây.2

  video icon Video  01:17 minutes

  Cách in từ nhà hoặc văn phòng ở nhà

  Dễ dàng in từ thiết bị Windows 8 của bạn sang một máy in không dây HP.2 Chỉ cần đảm bảo thiết bị của bạn và máy in hoạt động trong cùng một mạng. Phần mềm này đã có sẵn trên thiết bị của bạn – không cần cài đặt bất kỳ thứ gì.

  Bước 1:
  Bước 1:

  Quét từ bên phải của máy tính bảng

  Chọn “Devices” từ tab charms.

  Bước 2:
  Bước 2:

  Chọn máy in của bạn

  Xác nhận máy in của bạn đã được kết nối với mạng không dây của bạn.

  Bước 3:
  Bước 3:

  In và thưởng thức!

  Điều chỉnh bất kỳ thiết lập in nào, sau đó nhấp vào nút "Print" và lấy tài liệu của bạn.

  Cần thêm thông tin?Nhấp vào đây.

 • Cách in từ nhà hoặc văn phòng ở nhà

  Dễ dàng in từ hầu như2 bất kỳ đâu dùng thiết bị BlackBerry của bạn7 và bất kỳ máy in HP nào có hỗ trợ không dây. 2Đảm bảo máy in của bạn có kết nối web và thiết bị BlackBerry của bạn có kết nối internet.

  Bước 1:
  Bước 1:

  Tải về ứng dụng HP ePrint7

   

  Bạn không có ứng dụng này?Hãy tải ứng dụng ở đây.

  Bước 2:
  Bước 2:

  Chọn tài liệu của bạn

  Chọn in từ trình đơn.

  Bước 3:
  Bước 3:

  In và thưởng thức!

  Điều chỉnh bất kỳ thiết lập in nào, sau đó nhấp vào nút "Print" và lấy tài liệu của bạn.A free gift from HP

Everything you need to create, print, and share your one-of-a-kind creations. Free photo paper and envelopes with your purchase of HP Combo Pack online or at participating retailers.

Find out more