Địa chỉ văn phòng tại Việt Nam

Hanoi, Handi Resco Tower

HP Inc.
Unit 1002B, 10th Floor, 521 Kim Ma St Handi Resco Towers
P.C
Hanoi City
Viet Nam

Ho Chi Minh City, VN (HOC)

HP Inc.
Suite 1002, 29 Le Duan, Saigon Tower, 10th floor, District 1
P.C.
Ho Chi Minh City
Viet Nam