Tablets

Introducing HP's range of tablet devices
HP khuyến nghị dùng Windows.

Tìm

Máy tính bảng

Bộ nhớ chuẩn
Tất cả tùy chọn
Views:
   
 -  of  items
   
 -  of  items
   
  • Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.
  • Không phải tất cả các tính năng đều có sẵn trên tất cả các phiên bản Windows. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và / hoặc riêng rẽ mua phần cứng, trình điều khiển, phần mềm, hoặc cập nhật BIOS để tận dụng đầy đủ các chức năng của Windows. Windows 10 được tự dộng cập nhật, luôn bật chế độ này. Phí ISP có thể áp dụng và các yêu cầu bổ sung có thể áp dụng theo thời gian đối với các cập nhật. Xemhttp://www.microsoft.com.

    HP cam kết cung cấp cho khách hàng những thông tin về thành phần hóa chất có trong sản phẩm khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu về pháp lý như REACH (Quy định EC Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu). Có thể tìm thấy báo cáo về thông tin hóa học cho sản phẩm này tại: www.hp.com/go/reach.

    Điều sau đây áp dụng cho các hệ thống HP có bộ xử lý Intel Thế hệ thứ 6 và các bộ xử lý thế hệ tương lai khác trên hệ thống đi kèm hệ thống Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 hoặc Windows 10 Pro được hạ cấp xuống Windows 7 Professional, Windows 8 Pro, hoặc Windows 8.1: Phiên bản Windows hoạt động với bộ xử lý hoặc bộ chip trong hệ thống này nhận hỗ trợ giới hạn từ Microsoft. Để biết thêm thông tin về hỗ trợ của Microsoft, vui lòng xem phần Câu hỏi Thường gặp về Quy trình Hỗ trợ của Microsoft tại https://support.microsoft.com/lifecycle.