IN ẤN HP

Giám sát liên tục

Phát hiện xâm nhập theo thời gian thực

Phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công khi thiết bị đang hoạt động, đồng thời buộc khởi động lại để sửa chữa hệ thống.

Tải BIOS

HP Sure Start

Trong quá trình khởi động lại, HP Sure Start sẽ phát hiện và ngăn chặn việc thực thi mã độc và tự sửa chữa BIOS.

Kiểm tra cài đặt

HP JetAdvantage Security Manager

Giải pháp quản lý nhóm thiết bị bảo mật này sẽ kiểm tra và sửa chữa các cài đặt bảo mật thiết bị trong quá trình khởi động lại.

Kiểm tra firmware

Danh sách trắng

Giúp đảm bảo chỉ tải mã HP xác thực vào bộ nhớ, đồng thời sẽ khởi động lại và thông báo cho bộ phận CNTT nếu bị xâm phạm.

1. Dựa trên đánh giá của HP về các tính năng bảo mật đã công bố năm 2016 của các máy in cạnh tranh cùng phân khúc. Chỉ HP mới cung cấp tổ hợp các tính năng bảo mật có thể giám sát nhằm phát hiện và tự động ngăn chặn tấn công, sau đó tự xác thực tính toàn vẹn của phần mềm khi khởi động lại. Để biết danh sách máy in, hãy truy cập: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Để biết thêm thông tin: www.hp.com/go/printersecurityclaims

2. 'Tuyên bố in ấn bảo mật nhất' áp dụng cho máy in HP Enterprise được giới thiệu đầu năm 2015 và dựa trên đánh giá của HP về các tính năng bảo mật tích hợp đã công bố năm 2016 của các máy in cạnh tranh cùng phân khúc. Chỉ HP mới cung cấp tổ hợp các tính năng bảo mật để kiểm tra tính toàn vẹn cho BIOS với các khả năng tự phục hồi. Có thể phải cập nhật gói dịch vụ FutureSmart để kích hoạt các tính năng bảo mật. Để biết danh sách các sản phẩm tương thích, hãy truy cập: http://www8.hp.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.hp.com/go/printersecurityclaims

3 Cuộc khảo sát của Spiceworks với 309 người ra quyết định về CNTT ở Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) và châu Á Thái Bình Dương (APAC), được thực hiện thay mặt cho HP, cho thấy chỉ có 23% số người trả lời tích hợp bảo vệ dữ liệu làm biện pháp bảo mật cho nhóm thiết bị in của mình. Tháng 11 năm 2016.

4 Mức trung bình dựa trên các thử nghiệm toàn cầu do Ponemon Institute tiến hành trong “Thử nghiệm nhìn trộm”, 2015 và “Thử nghiệm nhìn trộm toàn cầu”, tháng 8 năm 2016

5 IDC, "Triển vọng phân tích thị trường (MAP) trên Thị trường in ấn văn phòng Hoa Kỳ năm 2016", tháng 8 năm 2016