Máy tính Tài chính HP 17bII+

#F2234A

  • 2 dòng x 22 ký tự, 131 x ma trận 6 điểm + chỉ báo; Màn hình LCD với độ tương phản có thể điều chỉnh
  • RPN; Đại số
  • Có
  • Trên 250

Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế

Máy tính Tài chính HP 17bII+

#F2234A

  • 2 dòng x 22 ký tự, 131 x ma trận 6 điểm + chỉ báo; Màn hình LCD với độ tương phản có thể điều chỉnh
  • RPN; Đại số
  • Có
  • Trên 250

Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế

Tính năng

Trình biểu diễn Mạnh mẽ

Chọn Chế độ

Lý tưởng cho

Thông số kỹ thuật

Tốt nhất nên sử dụng cho
Chức năng tích hợp
Hệ thống logic mục nhập
Menu / Lời nhắc
Bộ nhớ
Màu sắc
Vật liệu phụ kiện
Màn hình
Loại màn hình