Đảm bảo mực in phun và mực in laser của bạn là mực HP Chính hãng

Các hộp mực HP giả chủ yếu là mực nạp lại hoặc tái sản xuất, đóng gói một cách trái phép hoặc giả mạo bao bì HP. Chất lượng những loại mực giả này không thể nào so sánh được với mực in HP Chính hãng. Tại HP, chúng tôi không ngừng phấn đấu để bảo vệ bạn khỏi những kẻ làm hàng giả với các biện pháp bảo vệ mới.

Dịch Vụ Cung Cấp Đảm Bảo HP - Nhà phân phối được uỷ quyền
 
 
 
 
 
 

1. Nhãn Chống Giả mạo mới hiện có trong SKU sau đây từ tháng 4 năm 2014: Hộp mực Bột Đen HP 12A LaserJet, Hộp mực Bột Đen HP 85A LaserJet, Hộp mực Bột Đen HP 78A LaserJet, và Hộp mực Bột Đen HP 05A LaserJet. Chỉ dành cho thị trường Trung Quốc: Hộp mực Bột Đen HP 12A LaserJet, Hộp mực Bột Đen HP 78A LaserJet, Hộp mực Bột Đen HP 05A LaserJet, Hộp mực Bột Đen HP 88A LaserJet. 


2. Mã QR Xác thực Di động của HP có thể đọc được bằng bất kỳ đầu đọc mã QR tiêu chuẩn nào hoặc bằng đầu đọc chứa trong ứng dụng eSupplies dành cho iPhone® có mặt tại Cửa hàng Ứng dụng iTunes. Ứng dụng HP eSupplies hiện đang chỉ có mặt tại các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương nhất định.