get to know windows 10

get to know windows 10

Giải pháp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển

  • biểu tượng mua

© Bản quyền 2019 HP Development Company, L.P. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được xem là chương trình bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm với lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, thiếu sót trong tài liệu này.

1.Cần có dịch vụ Internet. Elite Slice G2 đi kèm với Máy tính Slice for Meeting Rooms 2.0 có vòng sáng 3 màu, phím cảm ứng có cảm biến điện dung, Mô-đun âm thanh của HP với 4 micrô, Mô-đun HP Wired Ingest, Trung tâm kiểm soát phòng của HP, Microsoft Teams Rooms hoặc phần mềm Zoom, Vỏ bảo vệ cổng và cáp của HP.