$$list_links_display_name$$

Máy tính để bàn HP Elite cho doanh nghiệp

1. Căn cứ vào phân tích nội bộ của HP về các máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2015 đối với các nhà cung cấp bán ra mỗi năm >1 triệu thiết bị sử dụng bộ xử lý Intel Thế hệ thứ 4 hoặc 6 hoặc Bộ xử lý AMD Pro, VGA và chân đế VESA tích hợp sẵn, 6 Cổng USB, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro hoặc Windows 10 Pro và TPM.

2. Không phải ấn bản hoặc phiên bản Windows nào cũng có tất cả các tính năng. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 được tự động cập nhật, chế độ này luôn bật. Có thể tính phí truy cập Internet và có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung theo thời gian cho các bản cập nhật. Truy cập http://www.microsoft.com Liên kết bên ngoài.

3. Bạn cần phải mua đăng ký cho HP Touchpoint Manager và phần mềm này hỗ trợ các hệ điều hành Android™, iOS và Windows 7 trở lên cũng như các PC, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh của các nhà sản xuất khác nhau. Phần mềm này không có sẵn tại tất cả các quốc gia, hãy truy cập www.hp.com/touchpoint để biết những quốc gia nào đã có phần mềm này. Tính năng Quản lý Từ xa Luôn bật của HP (Xóa, Khóa, Mở khóa và báo cáo mã lỗi khởi động BIOS) có sẵn trên một số HP EliteBook, yêu cầu kết nối Internet, công nghệ Intel® vPro™ và hoạt động ở trạng thái S3/Ngủ, S4/Ngủ đông và S5/Tắt Mềm. Các ổ đĩa SATA sẽ được xóa. Không hỗ trợ xóa từ xa Ổ đĩa Tự Mã hóa có chức năng mã hóa phần cứng hiện hoạt.

$$list_links_display_name$$

Máy tính để bàn dành cho doanh nghiệp HP Pro

$$list_links_display_name$$

Máy tính để bàn Thiết yếu dành cho doanh nghiệp

$$list_links_display_name$$

Máy trạm HP

1. Nguồn: Phân tích Theo dõi Lịch sử của IDC WW WS vào Quý 4 năm 2015 dành cho HP Z230 Workstation.

2. Không phải ấn bản hoặc phiên bản Windows nào cũng có tất cả các tính năng. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 được tự động cập nhật, chế độ này luôn bật. Có thể tính phí truy cập Internet và có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung theo thời gian cho các bản cập nhật. Truy cập http://www.microsoft.com Liên kết bên ngoài.

$$list_links_display_name$$

Điện toán đám mây trên máy tính để bàn HP

$$list_links_display_name$$

Hệ thống POS của HP