$$list_links_display_name$$

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HP ELITE DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

$$list_links_display_name$$

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HP ELITE DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Chân đế Tất cả-trong-Một được bán riêng.

© 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các thông báo bảo hành đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào ở đây có thể được coi là cấu thành nên một chế độ bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm với các lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

1. Dựa trên khả năng bảo mật độc đáo, toàn diện và miễn phí của HP và khả năng quản lý của HP Manageability Integration Kit trên mọi khía cạnh của máy tính cá nhân bao gồm quản lý phần cứng, BIOS và phần mềm thông qua tính năng System Center Configuration Manager của Microsoft trong số các nhà cung cấp với trên 1 triệu máy bán hàng năm tính đến tháng 11 năm 2016 trên dòng máy tính cá nhân Elite của HP trang bị bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 hoặc thế hệ sau, đồ họa Intel® tích hợp và Intel® WLAN.

2. HP Sure Start Gen4 khả dụng trên các sản phẩm HP EliteBook được trang bị bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 8.

3. Màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View là một tính năng tùy chọn và phải được cấu hình sẵn khi mua.

4. Bảo mật sinh trắc có thể là tính năng tùy chọn và khả dụng trên một số mẫu sản phẩm Elite nhất định.

$$list_links_display_name$$

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HP PRO DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Được minh họa với bàn phím và chân đế tùy chọn.

© 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các thông báo bảo hành đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào ở đây có thể được coi là cấu thành nên một chế độ bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm với các lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

1. HP Manageability Integration Kit có thể được tải về từ http://www.hp.com/go/clientmanagementLiên kết bên ngoài.

$$list_links_display_name$$

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HP THIẾT YẾU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

© 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các thông báo bảo hành đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào ở đây có thể được coi là cấu thành nên một chế độ bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm với các lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

1. HP Manageability Integration Kit có thể được tải về từ http://www.hp.com/go/clientmanagement Liên kết bên ngoài

$$list_links_display_name$$

MÁY TRẠM HP WORKSTATION

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

1. Dựa trên phân tích nội bộ của HP về các máy trạm Tower cơ bản đã được ISV chứng nhận tính đến tháng 07/2018. Điện năng dựa trên bộ nhớ, đồ họa và bộ xử lý tối đa.

2. Dựa trên thông tin công khai có sẵn về các đối thủ cạnh tranh trong dòng máy trạm tính đến ngày 3 tháng 10 năm 2016 với số lượng ít nhất 1 triệu thiết bị mỗi năm tính đến ngày 3 tháng 10 năm 2016 có thể tích dưới 3 lít, đồ họa chuyên nghiệp, bộ xử lý Intel® Xeon® lõi tứ, các ứng dụng đã được ISV chứng nhận, bộ nhớ ECC.

3. Dựa trên các máy trạm dạng máy tính để bàn tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2017. Điện năng dựa trên bộ xử lý, đồ họa, bộ nhớ và nguồn cấp điện.

$$list_links_display_name$$

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HP

$$list_links_display_name$$

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRÊN MÁY TÍNH ĐỂ BÀN HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

$$list_links_display_name$$

HỆ THỐNG POS CỦA HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.