Máy tính xách tay dành cho doanh nghiệp và dòng máy tính 2 trong 1

Máy tính xách tay HP dành cho doanh nghiệp — dành cho những người muốn thành công hơn.

Giải pháp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển

Giải pháp ngành

Các giải pháp HP giúp doanh nghiệp bạn “thuận buồm xuôi gió” trong ngành của mình.

Màn hình và phụ kiện

Các giải pháp chung thích ứng với không gian làm việc đang phát triển.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.

 

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, thiếu sót trong tài liệu này.

  1. Yêu cầu truy cập Internet và được bán riêng. Một số ứng dụng có thể mất phí.