tìm hiểu windows 10

$$list_links_display_name$$

Máy tính xách tay HP Elite

$$list_links_display_name$$

Máy tính xách tay HP Elite

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

1. Bảo mật nhất dựa trên khả năng bảo mật toàn diện và độc đáo của HP mà không phát sinh thêm phí trong số các thiết bị có thể chuyển đổi nhờ bộ xử lý Intel thế hệ 7, Hệ điều hành Windows Pro cùng bàn phím liền kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2016. Mỏng nhất so với các đối thủ cạnh tranh mỗi năm cung cấp hơn 1 triệu thiết bị có thể chuyển đổi, thiết bị không thể tháo rời chạy Hệ điều hành Windows Pro và bộ xử lý Intel® Core™ vPro™ dòng U thế hệ 6 hoặc 7.

2. Bạn có thể tải HP Manageability Integration Kit xuống từ https://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html

$$list_links_display_name$$

Máy tính xách tay HP Pro

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

1. Bạn có thể tải HP Manageability Integration Kit xuống từ https://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.htmlLiên kết bên ngoài

$$list_links_display_name$$

MÁY TÍNH XÁCH TAY HP THIẾT YẾU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

$$list_links_display_name$$

MÁY TRẠM DI ĐỘNG CỦA HP

$$list_links_display_name$$

MÁY TRẠM DI ĐỘNG CỦA HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

1. Dựa trên những thiết bị có thể tháo rời của các nhà cung cấp tính đến ngày 3 tháng 10 năm 2017. Điện năng dựa trên bộ xử lý, đồ họa và bộ nhớ.

2. Chỉ áp dụng cho ZBook 14u – Dựa trên phân tích nội bộ của HP về chiều cao bản lề của các máy trạm di động đã được ISV chứng nhận tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2018.

3. Dựa trên phân tích nội bộ về các máy tính xách tay dạng vỏ sò có màn hình 4K, độ sáng tính bằng đơn vị nit.

$$list_links_display_name$$

Điện toán đám mây di động của HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.

$$list_links_display_name$$

HỆ THỐNG POS CỦA HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không nội dung nào trong tài liệu này được coi là cấu thành tuyên bố bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.