Lọ mực in HP chính hãng

1. Lọ mực HP so với hộp mực HP, tháng 5/2017. Chi phí trên mỗi trang dựa trên năng suất in đen trắng và tổ hợp màu (lục lam/hồng đỏ/vàng) dự kiến được tính theo phương pháp của HP và quá trình in liên tục trang thử theo tiêu chuẩn ISO/IEC 24712. Không dựa trên quy trình thử nghiệm ISO/IEC 24711. Năng suất thực tế sẽ thay đổi theo nội dung trang in và các yếu tố khác. Một lượng mực từ lọ mực kèm theo được dùng để khởi động máy in. Để biết thêm thông tin về cách tiếp mực và năng suất, hãy xem hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Chương trình Đối tác Toàn cầu được thực hiện có thể khác nhau. Truy cập hp.com/recycle để biết thêm thông tin.

3. Khả năng chống phai màu dựa trên các dự đoán của ngành giấy về giấy không có axit và mực in HP chính hãng; dữ liệu về độ ổn định màu sắc ở nhiệt độ phòng dựa trên các hệ thống tương tự được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 11798 và ISO 18909.

4. Ảnh được in trên Giấy in ảnh cao cấp HP, Sáng bóng bên dưới lớp kính với mực HP 51 & 52 chính hãng. Xem Bản tuyên bố ngày 8 tháng 6 năm 2017 và báo cáo của Wilhelm Imaging Research tại Wilhelm-research.com và www.hp.com/go/printpermanence.

5. Số liệu ước tính về độ bền hình ảnh nhờ in bằng mực in HP chính hãng trên Giấy in ảnh HP. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.hp.com/go/printpermanence.