Máy in HP A3

1. Dựa trên đánh giá của HP về các tính năng bảo mật đã công bố năm 2018 của các máy in cạnh tranh cùng loại. Chỉ HP mới cung cấp một tổ hợp tính năng bảo mật có thể giám sát nhằm phát hiện và tự động ngăn chặn cuộc tấn công, sau đó tự xác thực tính toàn vẹn của phần mềm khi khởi động lại. Để xem danh sách máy in, hãy truy cập vào hp.com/go/PrintersThatProtect. Để biết thêm thông tin: hp.com/go/printersecurityclaims.

2. Tuyên bố về năng lượng dựa trên dữ liệu của TEC được báo cáo trên energystar.gov tính đến tháng 2/2018. Dữ liệu được chuẩn hóa để xác định hiệu suất năng lượng của máy in đa năng và máy in màu laser cùng loại có tốc độ in từ 20-80 trang/phút tính đến tháng 2/2018. Tùy theo cài đặt thiết bị. Kết quả thực tế có thể khác.

3. Tổng chi phí sở hữu dựa trên nhiều yếu tố, như số trang đã in, hiệu suất hộp mực, mức sử dụng năng lượng cùng chi phí mua phần cứng và vật tư in. Tìm hiểu thêm tại hp.com/go/learnaboutsupplies.

4. Tuyên bố ít phụ tùng hơn dựa trên phân tích của HP về các máy in laser màu và máy in màu đa chức năng A3 hàng đầu cùng loại vào tháng 2 năm 2018; các tính toán sử dụng hiệu suất định mức đã công bố và/hoặc có sẵn công khai của nhà sản xuất về vật tư tiêu hao bền lâu và giả định 600.000 trang được in (sử dụng tỷ lệ in đen trắng/màu là 60%/40%). Tìm hiểu thêm tại hp.com/go/pagewideclaims

5. So sánh dựa trên khả năng in ấn ở Chế độ Chuyên nghiệp.

6. Tuyên bố về chi phí trên mỗi trang màu thấp nhất được áp dụng cho các thiết bị không bán theo hợp đồng: So sánh các thiết bị HP PageWide A3 với phần lớn máy in đa chức năng laser/in phun màu cùng loại (2.820 - 7.049 euro) và máy in đơn chức năng laser/in phun màu (1.410 - 2.819 euro) vào tháng 1/tháng 2 năm 2017; thị phần theo báo cáo của IDC vào quý IV năm 2016. Chi phí trên mỗi trang (CPP) được báo cáo trong Báo cáo Giá cả và Khuyến mãi của Gap Intelligence vào tháng 1/tháng 2 năm 2017, so sánh giữa các thiết bị/mực in không bán theo hợp đồng dựa trên các thông số kỹ thuật đã công bố về hộp mực hiệu suất cao nhất của nhà sản xuất, bao gồm vật tư tiêu hao bền lâu và hiệu suất trang in. Công suất trung bình của HP dựa trên ISO/IEC 24711 và tính năng in liên tục ở chế độ mặc định. Công suất thực tế sẽ thay đổi theo nội dung trang in và các yếu tố khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplieshttp://www.hp.com/go/PageWideClaims.

7 Giải thưởng BLI về độ tin cậy dựa trên việc thử nghiệm thiết bị từ Tháng 1 năm 2012 đến Tháng 5 năm 2018

8. www.hp.com/go/learnaboutsupplies