Đổi mới in ấn

Máy in HP dành cho Gia đình và Văn phòng tại nhà

Xem video
×

HP DeskJet Ink Advantage 3700

Giới thiệu Máy in phun Tất cả-trong-Một Siêu nhỏ gọn1
Tìm hiểu thêm
HP DeskJet Ink Advantage 3700

In, sáng tạo và khám phá cùng con ngay tại nhà!

KHÁM PHÁ NGAY

Mực in HP Chính hãng

 
1 Dựa vào kết quả so sánh kích cỡ máy in phun all-in-one toàn cầu tại nhà <$250 tính đến tháng Chín năm 2015. Kích cỡ 425 mm x 177,8 mm x 137 mm (R x D x C) và khối lượng 9,79 x 106 mili mét khối. Để biết thêm chi tiết, xem hp.com/go/smallestAiOclaims.