Đổi mới in ấn

Máy in HP dành cho Gia đình và Văn phòng tại nhà

Xem video
×

HP DeskJet Ink Advantage 3700

Giới thiệu Máy in phun Tất cả-trong-Một Siêu nhỏ gọn1
Tìm hiểu thêm
HP DeskJet Ink Advantage 3700

Mực in HP Chính hãng

 
1 Dựa vào kết quả so sánh kích cỡ máy in phun all-in-one toàn cầu tại nhà <$250 tính đến tháng Chín năm 2015. Kích cỡ 425 mm x 177,8 mm x 137 mm (R x D x C) và khối lượng 9,79 x 106 mili mét khối. Để biết thêm chi tiết, xem hp.com/go/smallestAiOclaims.