Điều khoản về quyền riêng tư của HP

 •  

  Nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi

   

  We have an accountability-based program and are committed to the following principles, which are based on internationally-recognized frameworks and principles of privacy and data protection:

 •  

  Chuyển dữ liệu trên phạm vi quốc tế

   

  Là một công ty toàn cầu, có khả năng là bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cũng có thể được truyền đến các thực thể của HP hoặc được các thực thể của HP trên toàn thế giới truy cập theo Điều khoản về quyền riêng tư này và trên cơ sở của các Chương trình về quyền riêng tư quốc tế sau đây.


  BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HOA KỲ-LIÊN MINH CHÂU ÂU

  HP tuân thủ Khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu như được Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. HP đã chứng nhận rằng HP tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư về Thông báo, Lựa chọn, Trách nhiệm giải trình đối với việc Chuyển tiếp, Bảo mật, Tính toàn vẹn của dữ liệu và Giới hạn mục đích, Truy cập và Tài nguyên, Thực thi pháp luật và Trách nhiệm pháp lý. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các chính sách trong chính sách về quyền riêng tư này và các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, thì các Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và xem trang chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập vào www.privacyshield.govtrang web không phải của HP.


  Khi tuân thủ Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu, HP cam kết giải quyết mọi khiếu nại về quyền riêng tư của bạn và về việc chúng tôi thu thập hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Những cá nhân ở Liên minh châu Âu có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách về quyền riêng tư này trước tiên cần liên hệ với VĂN PHÒNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HP


  HP cũng cam kết sẽ đệ trình những khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết theo Nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu lên BBB EU PRIVACY SHIELD (Tổ chức bảo vệ quyền riêng tư ở Liên minh châu Âu thuộc Hội đồng cải tiến thương nghiệp Hoa Kỳ), một tổ chức phi lợi nhuận thay thế chuyên giải quyết tranh chấp, có trụ sở ở Hoa Kỳ và hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng cải tiến thương nghiệp Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được xác nhận kịp thời cho khiếu nại của mình hoặc nếu khiếu nại của bạn không được xử lý thỏa đáng, vui lòng truy cập vào www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/trang web không phải của HP để biết thêm thông tin và đệ trình khiếu nại.


  Nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết thông qua các kênh nêu trên thì trong một số trường hợp giới hạn, bạn có thể yêu cầu trọng tài phân xử ràng buộc trước Hội đồng bảo vệ quyền riêng tư.


  HP tôn trọng quyền điều tra và thi hành của Ủy ban thương mại liên bang Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan pháp định nào khác được cho phép ở Hoa Kỳ.

  *Các công ty HP ở Hoa Kỳ tham gia Khuôn khổ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu bao gồm: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  BBB Quyền riêng tư trực tuyếntrang web không phải của HP


  QUY TẮC RÀNG BUỘC CỦA DOANH NGHIỆP

  Quy tắc ràng buộc của doanh nghiệp (“BCR”) của HP đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được chuyển từ Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) được bảo vệ đầy đủ cho dù được xử lý bởi bất kỳ thực thể nào của HP trên toàn cầu. HP chuyển dữ liệu cá nhân từ Liên minh châu Âu theo BCR đã phê duyệt sau.

  • BCR dành cho bên kiểm soát dữ liệu (“BCR-C”) của HP - Được phần lớn các Nhà quản lý bảo vệ dữ liệu ở EEA và Thụy Sĩ phê duyệt, có hiệu lực vào năm 2011. BCR-C của HP quy định về việc chuyển dữ liệu cá nhân của các khách hàng cá nhân hiện tại và tương tai cũng như các ứng cử viên và nhân viên của HP. Bạn có thể tìm thêm thông tin về BCR-C của chúng tôi ở đây (bằng tiếng Anh).
  • BCR dành cho bên xử lý dữ liệu (“BCR-P”) của HP – Được phần lớn các Nhà quản lý bảo vệ dữ liệu ở EEA và Thụy Sĩ phê duyệt, có hiệu lực vào năm 2018. HP áp dụng BCR-P để tạo điều kiện cho việc chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng doanh nghiệp từ EEA. Bạn có thể tìm thêm thông tin về BCR-P của chúng tôi ở đây (bằng tiếng Anh).

  QUY TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ XUYÊN BIÊN GIỚI APEC

  Bạn có thể xem chương trình này trên trang xác thực bằng cách nhấp vào Dấu chứng nhận của TrustArc. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của HP được mô tả trong Điều khoản này tuân thủ Hệ thống quy tắc về quyền riêng tư xuyên biên giới APEC ("CBPR"), bao gồm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và lựa chọn trong việc thu thập cũng như sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chứng nhận CBPR không bao gồm những thông tin có thể thu thập thông qua phần mềm có thể tải xuống trên các nền tảng của bên thứ ba.

  Nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư chưa được giải quyết hay mối quan ngại về việc sử dụng dữ liệu liên quan đến Chứng nhận APEC của HP chưa được chúng tôi giải quyết thỏa đáng, xin vui lòng liên hệ với TRUSTArc (miễn phí).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu

   

  Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân để quản lý mối quan hệ của bạn với HP cũng như để phục vụ bạn tốt hơn bằng cách cá nhân hóa trải nghiệm và tương tác của bạn với chúng tôi. Ví dụ về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn bao gồm:


  Trải nghiệm khách hàng

  Cung cấp cho bạn một trải nghiệm khách hàng liền mạch bằng cách duy trì dữ liệu đăng ký và liên lạc chính xác, cung cấp hỗ trợ khách hàng toàn diện, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tính năng bạn có thể quan tâm và cho phép bạn tham gia các cuộc thi và khảo sát. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp một trải nghiệm phù hợp, cá nhân hóa các Dịch vụ HP cũng như thông tin liên lạc mà bạn nhận được, đồng thời tạo các đề xuất dựa trên việc bạn sử dụng các Dịch vụ của HP.


  Hỗ trợ giao dịch

  Hỗ trợ bạn hoàn thành các giao dịch và đơn đặt hàng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, quản trị tài khoản của bạn, xử lý thanh toán, sắp xếp gửi hàng và giao hàng cũng như cung cấp dịch vụ sửa chữa và đổi trả.


  Hỗ trợ và cải tiến sản phẩm

  Cải tiến hiệu suất và hoạt động của các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi, bao gồm hỗ trợ bảo hành, kịp thời cập nhật và cảnh báo về phần mềm và vi chương trình nhằm đảm bảo thiết bị hoặc dịch vụ hoạt động liên tục.


  Liên lạc quản trị

  Liên lạc với bạn về các Dịch vụ của HP. Các ví dụ về liên lạc quản trị có thể bao gồm phản hồi truy vấn hoặc yêu cầu của bạn, liên lạc liên quan đến bảo hành hoặc hoàn thành dịch vụ, thông báo triệu hồi vì mục đích an toàn hoặc thông tin cập nhật về doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc rút vốn.


  Bảo mật

  Duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của các trang web, sản phẩm, tính năng và dịch vụ của chúng tôi, phòng chống và phát hiện các mối đe dọa bảo mật, gian lận hoặc hoạt động trái phép hay tội phạm khác có thể xâm phạm thông tin của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu và ID người dùng, trước khi cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể duy trì các biện pháp bảo mật bổ sung, chẳng hạn như CCTV, nhằm bảo vệ các vị trí thực của chúng tôi.


  Hoạt động kinh doanh

  Thực hiện các hoạt động kinh doanh thông thường, bao gồm tuyển dụng, xác minh danh tính của bạn, đưa ra các quyết định về tín dụng nếu bạn yêu cầu tín dụng, thực hiện nghiên cứu và phân tích kinh doanh, báo cáo và quản lý doanh nghiệp, đào tạo nhân viên và các mục đích đảm bảo chất lượng (có thể bao gồm theo dõi hoặc ghi âm cuộc gọi tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi) và liên hệ với khách hàng.


  Nghiên cứu và đổi mới

  Đổi mới sản phẩm, tính năng và dịch vụ mới bằng các công cụ nghiên cứu và phát triển cũng như kết hợp các hoạt động phân tích dữ liệu.

  Quảng cáo

  Cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa (theo Tùy chọn quyền riêng tư của bạn) trên các Dịch vụ của HP và các trang web đối tác được chọn khác (ví dụ: bạn có thể thấy quảng cáo sản phẩm gần đây bạn đã xem trên trang của HP trên một trang của đối tác). Điều này có thể bao gồm việc sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu tự động. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin của bạn với nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị và mạng tiếp thị số để hiển thị các quảng cáo bạn có thể quan tâm. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Cách HP sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu tự động.


  Tuân thủ pháp luật

  Tuân thủ pháp luật, quy định hiện hành, lệnh của tòa án, yêu cầu thi hành của chính phủ và pháp luật để vận hành dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi đúng cách, đồng thời để bảo vệ chính chúng tôi, người dùng và khách hàng của chúng tôi, cũng như giải quyết mọi tranh chấp với khách hàng.


  Vui lòng xem Ma trận thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi để được hướng dẫn tham khảo nhanh về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đã thu thập.

 •  

  Dữ liệu chúng tôi thu thập

   

  Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân bạn hoặc những thông tin có thể dùng để nhận dạng bạn dù trực tiếp hay gián tiếp. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân thông qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ của HP hoặc trong các cuộc trò chuyện hay trao đổi với đại diện của HP.


  Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn tùy thuộc vào tính chất của tương tác giữa bạn với chúng tôi hoặc dựa trên Dịch vụ của HP mà bạn sử dụng, nhưng có thể bao gồm các dữ liệu sau:


  Thông tin bạn trực tiếp cung cấp

  • Dữ liệu liên hệ – Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu liên hệ cá nhân và/hoặc công việc, bao gồm họ, tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, số fax, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ tương tự khác.
  • Dữ liệu thanh toán – Chúng tôi thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý thanh toán và phòng chống gian lận, bao gồm số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, mã bảo mật và thông tin thanh toán liên quan khác.
  • Dữ liệu tài khoản – Chúng tôi thu thập thông tin như cách bạn mua hoặc đăng ký các Dịch vụ của HP, lịch sử giao dịch, thanh toán và hỗ trợ của bạn, các Dịch vụ HP mà bạn sử dụng và bất kỳ dữ liệu nào khác liên quan đến tài khoản mà bạn tạo.
  • Dữ liệu về vị trí – Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu vị trí địa lý khi bạn bật các dịch vụ dựa trên vị trí hoặc khi bạn chọn cung cấp thông tin liên quan đến vị trí trong quá trình đăng ký sản phẩm.
  • Dữ liệu thông tin đăng nhập bảo mật– Chúng tôi thu thập ID người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu và thông tin bảo mật tương tự cần thiết để xác thực và truy cập vào tài khoản của HP.
  • Dữ liệu về nhân khẩu học – Chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận từ bên thứ ba, dữ liệu về nhân khẩu học cụ thể, bao gồm quốc gia, giới tính, độ tuổi, ngôn ngữ ưa dùng, sơ yếu lý lịch về trình độ học vấn và nghề nghiệp, dữ liệu về sở thích nghề nghiệp chung.
  • Sở thích – Chúng tôi thu thập thông tin về sở thích và mối quan tâm của bạn khi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi (cả sở thích và mối quan tâm khi bạn cho chúng tôi biết hoặc khi chúng tôi suy ra từ những gì chúng tôi biết về bạn) và cách bạn muốn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi.
  • Dữ liệu về phương tiện truyền thông xã hội – Chúng tôi có thể cung cấp các tính năng trên phương tiện truyền thông xã hội cho phép bạn chia sẻ thông tin với các mạng xã hội của mình và tương tác với chúng tôi trên nhiều trang phương tiện truyền thông xã hội khác nhau. Khi bạn sử dụng những tính năng này, chúng tôi có thể thu thập hoặc chia sẻ thông tin về bạn, tùy thuộc vào tính năng đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách và cài đặt về quyền riêng tư trên các trang phương tiện truyền thông xã hội mà bạn sử dụng để đảm bảo bạn hiểu rõ thông tin mà những trang đó có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ.
  • Thông tin nhận dạng riêng khác – Các ví dụ về thông tin riêng khác mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm số sêri sản phẩm, thông tin bạn cung cấp khi tương tác trực tiếp, trực tuyến hoặc qua điện thoại hay thư với trung tâm dịch vụ, bộ phận hỗ trợ hoặc các kênh hỗ trợ khách hàng khác của chúng tôi, câu trả lời của bạn trong các cuộc khảo sát khách hàng hoặc cuộc thi hay thông tin bổ sung bạn đã cung cấp cho chúng tôi để tạo điều kiện cung cấp các Dịch vụ của HP và để trả lời truy vấn của bạn. Nếu bạn đăng ký dịch vụ thanh toán tức thời (tín dụng nhanh), chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân bổ sung, chẳng hạn như lương, số nhận dạng do chính phủ cấp, thông tin tài khoản tài chính/ngân hàng và thông tin khác (chẳng hạn như từ cơ quan báo cáo tín dụng) vì các mục đích xác thực và xác minh tình trạng đủ điều kiện tín dụng.

  Bạn không bắt buộc phải chia sẻ những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không chia sẻ thông tin thì trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các Dịch vụ của HP, một số tính năng dành riêng nhất định hoặc không thể trả lời thỏa đáng bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.


  Thông tin được tự động thu thập về việc bạn sử dụng các dịch vụ của HP


  • Dữ liệu về việc sử dụng sản phẩm – Chúng tôi thu thập dữ liệu về việc sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như số trang đã in, chế độ in, phương tiện in đã sử dụng, thương hiệu mực in laser và mực thường, loại tệp đã in (.pdf, .jpg, v.v.), ứng dụng đã sử dụng để in (Word, Excel, Adobe Photoshop, v.v.), kích thước tệp, dấu thời gian và mức sử dụng cũng như trạng thái của vật tư máy in khác. Chúng tôi không sao chụp hoặc thu thập nội dung của bất kỳ tệp hay thông tin nào có thể được ứng dụng hiển thị.
  • Dữ liệu về thiết bị – Chúng tôi thu thập thông tin về máy tính, máy in và/hoặc thiết bị của bạn, chẳng hạn như hệ điều hành, dung lượng bộ nhớ, khu vực, ngôn ngữ, múi giờ, số kiểu máy, ngày khởi động lần đầu tiên, số năm sử dụng thiết bị, ngày sản xuất thiết bị, phiên bản trình duyệt, nhà sản xuất máy tính, cổng kết nối, trạng thái bảo hành, mã định danh thiết bị duy nhất, mã định danh quảng cáo và thông tin kỹ thuật bổ sung khác nhau theo từng sản phẩm.
  • Dữ liệu về ứng dụng – Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến các ứng dụng của HP, chẳng hạn như vị trí, ngôn ngữ, phiên bản phần mềm, lựa chọn chia sẻ dữ liệu và chi tiết về cập nhật.
  • Dữ liệu về hiệu suất – Sự kiện in, tính năng và cảnh báo đã sử dụng như cảnh báo "Low on Ink" (Sắp hết mực), việc sử dụng thẻ ảnh, fax, quét, máy chủ web được nhúng và thông tin kỹ thuật bổ sung khác nhau theo từng sản phẩm.
  • Dữ liệu duyệt web – Chúng tôi thu thập thông tin về các lượt truy cập cũng như hoạt động của bạn trên trang web của HP, các ứng dụng hoặc trang web do công ty khác "cung cấp" thay mặt chúng tôi, bao gồm nội dung (và quảng cáo bất kỳ) mà bạn xem và tương tác, địa chỉ trang web mà bạn truy cập và hành vi trong chuỗi nhấp chuột khác (chẳng hạn như các trang bạn xem, liên kết bạn nhấp vào hoặc các mục bạn đã thêm vào giỏ hàng). Một số thông tin trong số này được thu thập bằng Công cụ thu thập dữ liệu tự động của chúng tôi, bao gồm cookie, tín hiệu web và liên kết web được nhúng. Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Cách HP sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu tự động.
  • Dữ liệu ẩn danh hoặc tổng hợp – Chúng tôi có thể thu thập câu trả lời ẩn danh trong các khảo sát hoặc thông tin ẩn danh và tổng hợp về cách các Dịch vụ HP của chúng tôi được sử dụng. Trong quá trình hoạt động của mình, chúng tôi cũng có thể áp dụng quá trình hủy định danh hoặc biệt hiệu hóa dữ liệu để không thể nhận dạng bạn khi sử dụng dữ liệu đó với công nghệ hiện có.

  Thông tin từ nguồn bên thứ ba


  Chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu từ nguồn bên thứ ba mà chúng tôi cho là đáng tin cậy và đã được công bố rộng rãi hoặc được bán sẵn. Những thông tin như vậy có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, sở thích, mối quan tâm và dữ liệu nhân khẩu học cụ thể. Ví dụ, dữ liệu cá nhân có thể được thu thập khi bạn truy cập vào các ứng dụng của chúng tôi bằng cách đăng nhập trên phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ: đăng nhập vào các ứng dụng của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập Facebook hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác). Những chi tiết cơ bản chúng tôi nhận được có thể tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư trên tài khoản mạng xã hội của bạn. Ngoài ra, nếu bạn mua các Dịch vụ của HP từ một đối tác của HP, chúng tôi có thể nhận được thông tin cụ thể về giao dịch mua của bạn từ đối tác đó. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin từ các cơ quan phòng chống gian lận hoặc cơ quan báo cáo tín dụng liên quan đến các hoạt động xác định tín dụng, nếu có.


  Để cung cấp các Dịch vụ cụ thể của HP ở cấp độ doanh nghiệp, dữ liệu liên hệ doanh nghiệp của bạn có thể được một thực thể được chỉ định trong doanh nghiệp của bạn cung cấp cho HP (chẳng hạn như thành viên trong bộ phận CNTT của bạn). Khi cần thiết, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin do bạn hoặc chủ lao động của bạn cung cấp, cùng với thông tin từ các nguồn công khai và nguồn trực tuyến cũng như ngoại tuyến khác, để tiến hành rà soát đặc biệt về người liên hệ công việc như một phần trong chương trình tuân thủ quy định chống tham nhũng của chúng tôi.


  Chúng tôi cũng nhận dữ liệu không phải là dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như dữ liệu về hồ sơ/nhân khẩu học tổng hợp hoặc đã hủy định danh, từ nguồn bên thứ ba như các công ty chuyên cung cấp dữ liệu doanh nghiệp, phân tích và phần mềm dưới dạng dịch vụ.


  Để đảm bảo sự chính xác của dữ liệu cũng như mang đến trải nghiệm khách hàng ưu việt bằng cách cung cấp cho bạn các dịch vụ, nội dung, tiếp thị và quảng cáo được cá nhân hóa hiệu quả hơn, chúng tôi có thể liên kết hoặc kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác nhau được nêu ở trên. Ví dụ: chúng tôi có thể so sánh thông tin về địa lý nhận được từ các nguồn thương mại với địa chỉ IP do Công cụ thu thập dữ liệu tự động của chúng tôi thu thập để suy ra khu vực địa lý chung của bạn. Thông tin cũng có thể được liên kết qua mã định danh duy nhất, chẳng hạn như cookie hoặc số tài khoản.

 •  

  Quyền riêng tư của trẻ em

   

  HP không cố tình thu thập thông tin từ trẻ em như được luật pháp địa phương xác định và không nhắm mục tiêu các ứng dụng di động hoặc trang web vào trẻ em.

 •  

  Cách chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

   

  Để ngăn chặn việc mất, truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép cũng như đảm bảo sử dụng hợp lý thông tin của bạn, chúng tôi sử dụng các quy trình quản lý, kỹ thuật và quy trình thực tế phù hợp nhằm bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập và xử lý. HP lưu giữ dữ liệu theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép và trong khi dữ liệu tiếp tục có mục đích kinh doanh hợp pháp.


  Khi thu thập, truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm, như thông tin tài chính, chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật bổ sung để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khi truyền thông tin có tính chất bí mật cao (như số thẻ tín dụng hoặc mật khẩu) qua Internet, chúng tôi bảo vệ thông tin đó bằng cách sử dụng mã hóa, như các phiên bản sau của giao thức Transport Layer Security ("TLS").


  Trong quy trình xử lý thanh toán ở thời gian thực, chúng tôi cũng đăng ký các dịch vụ quản lý gian lận. Dịch vụ này cung cấp cho chúng tôi cấp độ bảo mật cao hơn nhằm phòng chống gian lận thẻ tín dụng và bảo vệ dữ liệu tài chính của bạn theo các tiêu chuẩn ngành.


  Chúng tôi lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và chính sách lưu giữ hồ sơ của chúng tôi. Theo chính sách này, tất cả hồ sơ không liên quan đến kinh doanh sẽ bị xóa hoặc hủy trong vòng một hoặc hai năm kể từ ngày tạo. Đối với hồ sơ kinh doanh của HP, thời gian lưu giữ sẽ thay đổi tùy theo loại hồ sơ.


  Hồ sơ liên quan đến việc làm, lương thưởng, trợ cấp và biên chế được lưu giữ khi vẫn còn hiệu lực và sau đó thêm một khoảng thời gian tối đa 10 năm. Hồ sơ kinh doanh, bao gồm các hồ sơ liên quan đến giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp, được lưu giữ khi vẫn còn hiệu lực và trong một khoảng thời gian tối đa 15 năm.


  Sau khi hết thời hạn lưu giữ, hồ sơ định dạng điện tử sẽ bị xóa vĩnh viễn để đảm bảo rằng chúng không thể được khôi phục và hồ sơ vật lý sẽ bị hủy theo cách phù hợp để không thể sao chép lại (ví dụ như cắt vụn).

 •  

  Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu

   

  Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn như sau:


  Chia sẻ với các công ty của HP


  Chúng tôi có thể truyền dữ liệu cá nhân của bạn tới các thực thể HP khác ở Hoa Kỳ và trên thế giới cho những mục đích được nêu trong Điều khoản về quyền riêng tư này. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn và như một phần của việc tham gia Quy tắc quyền riêng tư xuyên biên giới APEC, Quy tắc ràng buộc doanh nghiệpchương trình Bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, các thực thể HP được ràng buộc theo hợp đồng trong việc tuân thủ những yêu cầu về quyền riêng tư của chúng tôi. Ngoài ra, các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi đều được phổ biến cho nhân viên của HP trong hoạt động đào tạo bắt buộc hàng năm về Integrity tại HP.


  Khi truy cập các trang web của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, tạo tài khoản hoặc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, bạn đồng ý với việc truyền dữ liệu cá nhân đến toàn bộ mạng lưới thực thể của HP trên toàn cầu trên cơ sở chương trình quốc tế nêu trên.


  Chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ


  Chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi quản lý hoặc hỗ trợ các khía cạnh cụ thể trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ này có thể nằm ở Hoa Kỳ hoặc các vị trí khác trên toàn cầu và có thể cung cấp những dịch vụ như dịch vụ quản lý gian lận và xử lý thẻ tín dụng, hỗ trợ khách hàng, hoàn thành đơn đặt hàng, giao hàng, cá nhân hóa nội dung, các hoạt động quảng cáo và tiếp thị (bao gồm quảng cáo số và cá nhân hóa), các dịch vụ CNTT, nhà cung cấp dịch vụ email, lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ trực tuyến, thu hồi và quản lý nợ hoặc hỗ trợ các trang web của HP. Theo yêu cầu của hợp đồng, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ mọi dữ liệu cá nhân họ nhận được từ chúng tôi và bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích thực hiện các dịch vụ do HP chỉ dẫn. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để cung cấp bảo vệ đầy đủ cho mọi hoạt động truyền dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành.


  Giao dịch của doanh nghiệp


  Các trường hợp có thể phát sinh khi HP quyết định bán, mua, sáp nhập hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp, cho dù vì lý do chiến lược hay bất kỳ lý do kinh doanh nào khác. Trong các giao dịch như vậy, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc truyền dữ liệu cá nhân của bạn tới những người mua tiềm năng hoặc thực sự hay nhận dữ liệu cá nhân từ người bán. Chúng tôi sẽ tìm kiếm biện pháp bảo vệ phù hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn trong những loại giao dịch này.


  Tuân thủ pháp luật


  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi cho rằng chúng tôi có nghĩa vụ: (i) trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin được ủy quyền hợp lý của các cơ quan hành pháp, cơ quan quản lý, tòa án và cơ quan công quyền khác, bao gồm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thi hành luật khác. (ii) tuân thủ mọi điều luật, quy định, trát hoặc lệnh của tòa án; (iii) điều tra và giúp ngăn chặn mối đe dọa an ninh, gian lận hoặc hoạt động tội phạm hay nguy hiểm khác; (iv) thực hiện/bảo vệ quyền và tài sản của HP hoặc các công ty con của HP; hoặc (v) bảo vệ quyền hoặc sự an toàn cá nhân của HP, nhân viên của chúng tôi và các bên thứ ba ở trên tài sản của HP hoặc khi sử dụng tài sản của HP nếu được cho phép và phù hợp với các yêu cầu của luật hiện hành.


  Chia sẻ với các bên thứ ba khác


  Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với: (i) cơ quan phòng chống gian lận và tham khảo tín dụng; (ii) cơ quan thu hồi nợ (đối với những khoản nợ khó đòi với chúng tôi); (iii) nhà cung cấp bảo hiểm nếu bạn đã mua hợp đồng bảo hiểm qua chúng tôi (ví dụ: Care Packs); hoặc (iv) bên thứ ba khác, chẳng hạn như các đối tác kênh của chúng tôi, cùng với thông báo và sự đồng thuận phù hợp. Nếu bạn chọn cung cấp dữ liệu cá nhân cho các công ty khác thì dữ liệu cá nhân đó sẽ được xử lý theo chính sách quyền riêng tư của họ (có thể khác với các chính sách cũng như biện pháp bảo vệ của HP)


  Vui lòng xem Ma trận thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn.

 •  

  Cách chúng tôi sử dụng công cụ thu thập dữ liệu tự động

   

  Chúng tôi sử dụng và cho phép một số công ty khác sử dụng cookie, ảnh chụp từng phần, pixel, tín hiệu web, những hình thức thu thập dữ liệu trên web và công nghệ tương tự khác (gọi chung là "Công cụ thu thập dữ liệu tự động") trên các Dịch vụ của HP. Chúng tôi làm như vậy để hiểu được việc bạn sử dụng các Dịch vụ của HP; cải thiện trải nghiệm người dùng và bật các tính năng cũng như nội dung cá nhân hóa; tối ưu hóa quảng cáo và hoạt động tiếp thị của chúng tôi; và cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn trên Internet.


  Bạn có thể tìm thêm thông tin về Công cụ thu thập dữ liệu tự động tại: www.allaboutcookies.org.


  CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG TRỰC TUYẾN


  Khi bạn truy cập trang web bất kỳ của HP, trang web đó có thể lưu trữ hoặc truy xuất thông tin trên trình duyệt của bạn, chủ yếu là dưới dạng cookie. Cookie là các tệp văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ. Thông tin này có thể là về bạn, tùy chọn hoặc thiết bị của bạn và hầu hết được sử dụng để giúp trang web hoạt động như mong đợi. Thông tin thường không trực tiếp nhận dạng bạn nhưng có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm web cá nhân hóa hơn.


  HP sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu tự động vì các lý do sau:

  • Công cụ đặc biệt cần thiết: Những công cụ này rất cần thiết đối với hoạt động của trang web và không thể tắt được. Nếu không có những công cụ này, trang web hoặc dịch vụ bạn đang yêu cầu sẽ không hoạt động được vì chúng tôi không thể bật nội dung phù hợp dựa trên loại thiết bị bạn đang sử dụng.

  • Công cụ phân tích và hiệu suất: Những công cụ này thu thập thông tin thống kê, tổng hợp, ẩn danh để giúp HP đánh giá, tối ưu hóa và cải thiện nội dung, chất lượng cũng như hiệu suất của các trang web.

   Chúng tôi sử dụng các Công cụ thu thập dữ liệu tự động của chính mình và/hoặc bên thứ ba để biết cách bạn sử dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi nhằm nâng cao hiệu suất và phát triển trang web cũng như dịch vụ theo tùy chọn của khách hàng và khách truy cập. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu tự động để: thử nghiệm các thiết kế khác nhau và để đảm bảo rằng chúng tôi duy trì một giao diện nhất quán trên các trang web của mình; theo dõi và cung cấp phân tích xu hướng về cách người dùng tương tác với trang web và thông tin liên lạc của chúng tôi; theo dõi lỗi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Adobe Analytics và Google Analytics, do Google Inc. vận hành, để theo dõi mức sử dụng và hoạt động của trang web.

   Dữ liệu thu thập được thường sẽ được tổng hợp để cung cấp xu hướng và mẫu sử dụng cho phân tích doanh nghiệp, cải thiện nền tảng/trang và chỉ số hiệu suất. Các Công cụ thu thập dữ liệu tự động của chúng tôi hoặc phân tích kết quả cũng có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Loại thông tin chúng tôi thu thập bao gồm số lượng khách truy cập trang web, số lượng khách hàng đăng nhập, thời gian họ truy cập, thời lượng truy cập và họ truy cập khu vực nào của trang web và dịch vụ nhưng thường không được dùng để nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin tương tự về khách truy cập các trang web của đối tác của mình.

  • Công cụ cá nhân hóa: Những công cụ này cho phép chúng tôi nhớ lựa chọn bạn đã thực hiện trên các trang web của chúng tôi (chẳng hạn như ngôn ngữ ưa dùng hoặc khu vực bạn đang sinh sống), đồng thời cung cấp các tính năng nâng cao và cá nhân hóa hơn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ này để ghi nhớ những thay đổi bạn đã thực hiện với kích cỡ văn bản, phông chữ và các phần bạn có thể tùy chỉnh khác của trang web. Các cookie cũng có thể được dùng để cung cấp dịch vụ bạn đã yêu cầu, như xem video hoặc bình luận trên blog. Thông tin thu thập được có thể ẩn danh và không thể dùng để theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác.

   Chúng tôi cũng sử dụng các Công cụ thu thập dữ liệu tự động để thay đổi cách trang web của mình hoạt động hoặc hiển thị nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của bạn theo thông tin chúng tôi suy ra từ hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi, hoặc từ thông tin chúng tôi có thể đã biết về bạn (vì bạn là một khách hàng đã đăng ký chẳng hạn). Những công cụ này có thể được dùng để tùy chỉnh các dịch vụ bạn nhận được từ chúng tôi hoặc nội dung, giao diện được cung cấp cho bạn trong các phiên truy cập sau này vào trang web của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa các trang web hoặc đăng ký sản phẩm hay dịch vụ thì các Công cụ thu thập dữ liệu tự động sẽ giúp máy chủ trang web của chúng tôi nhớ lại thông tin cụ thể của bạn. Khi truy cập trang web vào lần tới, thông tin bạn đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất nên bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng của trang web mà bạn đã chọn trước đó. Nếu bạn thường sử dụng nhiều thiết bị hoặc máy tính, chúng tôi có thể liên kết các Công cụ thu thập dữ liệu tự động với nhau để bạn vẫn nhận được trải nghiệm trực tuyến cá nhân hóa. Chúng tôi cũng có thể cá nhân hóa thông tin bạn thấy dựa trên những điều chúng tôi đã biết về bạn, để bạn không mất nhiều thời gian tìm kiếm thứ mình cần. Nhờ việc sử dụng Công cụ thu thập dữ liệu tự động, mỗi khách truy cập vào trang web của chúng tôi có thể có một trải nghiệm web dành riêng cho họ.

  • Công cụ nhắm mục tiêu: Công cụ này do HP và các bên thứ ba khác (chẳng hạn như các đối tác quảng cáo hoặc bán lẻ được chọn) đặt và được sử dụng để lập hồ sơ nhằm phân phối cho bạn quảng nhắm mục tiêu có liên quan và hữu ích hơn với bạn cả trên và bên ngoài các trang web của HP. Các công cụ này có thể phản ánh dữ liệu nhân khẩu học đã hủy định danh hoặc các dữ liệu khác được liên kết với dữ liệu mà bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi (ví dụ: địa chỉ email).

   Các công cụ này cũng cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu liên quan đến trang và trang web của HP mà bạn truy cập cũng như các hoạt động của bạn trên trang web của HP. Ví dụ: nếu bạn đã truy cập một trong các trang sản phẩm của chúng tôi, thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi có thể nhắm mục tiêu lại bạn trên những trang web của đối tác bằng các khuyến mãi và ưu đãi bổ sung trong một khoảng thời gian nhất định.

   Bạn có thể tìm thêm thông tin về một số đối tác quảng cáo dựa trên sở thích của chúng tôi bằng cách truy cập các trang web sau:

   Xin lưu ý rằng danh sách nêu trên không phải là danh sách đầy đủ và chúng tôi có thể cập nhật theo từng thời điểm.

   Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, thông tin thu thập được từ các trang web của chúng tôi không phải thông tin ẩn danh và chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cùng với thông tin khác chúng tôi biết hoặc rút ra về bạn bao gồm các tùy chọn của bạn để tùy chỉnh nội dung, dịch vụ, quảng cáo và ưu đãi dành cho bạn.

  Công cụ thu thập dữ liệu tự động, Đặc biệt cần thiết hoặc có thể được sử dụng để theo dõi Hiệu suất và phân tích hoặc Cá nhân hóa, được đặt để hết hạn sau 364 ngày. Công cụ thu thập dữ liệu tự động được sử dụng để nhắm mục tiêu được đặt để hết hạn sau 90 ngày kể từ lần cuối cùng bạn truy cập.


  Khi bạn chia sẻ thông tin bằng nút chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội trên các trang web của HP, mạng xã hội sẽ ghi lại rằng bạn đã thực hiện hành động này. Thông tin này có thể được liên kết với các hoạt động nhắm mục tiêu/quảng cáo. Các loại công cụ được bên thứ ba này sử dụng và cách họ sử dụng thông tin do những công cụ này tạo ra sẽ được quản lý theo chính sách quyền riêng tư của những công ty đó.

  CÁC CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG KHÁC

  Chúng tôi có thể sử dụng các Công cụ thu thập dữ liệu tự động chẳng hạn như tín hiệu web, thường là một hình ảnh trong suốt (thường có kích cỡ 1 pixel x 1 pixel), để tổng hợp thông tin về mức tương tác của bạn với email hoặc thông tin liên lạc khác. Tín hiệu web có thể được nhúng trong thông tin liên lạc về tiếp thị hoặc đăng ký của HP để xác định xem thư của chúng tôi đã được mở hay phản hồi chưa và liệu công cụ gửi thư có hoạt động bình thường không.

 •  

  Cách chúng tôi sử dụng công cụ thu thập dữ liệu tự động

   

  Chúng tôi sử dụng và cho phép một số công ty khác sử dụng cookie, tín hiệu web và công nghệ tương tự khác (gọi chung là "Công cụ thu thập dữ liệu tự động") trên các Dịch vụ của HP. Chúng tôi làm như vậy để hiểu được việc bạn sử dụng các Dịch vụ của HP; cải thiện trải nghiệm người dùng và bật các tính năng cũng như nội dung cá nhân hóa; tối ưu hóa quảng cáo và hoạt động tiếp thị của chúng tôi; và cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn trên Internet. Nhấp vào đây để xem Lựa chọn của bạn về công cụ thu thập dữ liệu tự động.


  Bạn có thể tìm thêm thông tin về Công cụ thu thập dữ liệu tự động tại: www.allaboutcookies.org.


  Việc sử dụng cookie của chúng tôi


  Cookie là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống thiết bị của bạn hoặc nói một cách kỹ thuật hơn là tải xuống trình duyệt mà bạn sử dụng trên thiết bị đó, khi bạn truy cập một trang. Sau đó, thực thể đặt cookie trên trình duyệt của bạn có thể đọc thông tin trên cookie mà họ đã đặt. Cookie thường được phân loại thành "cookie theo phiên", thường không lưu trên thiết bị sau khi bạn đóng trình duyệt, hoặc "cookie liên tục", thường sẽ ở trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc khi chúng hết hạn.


  Các cookie khác nhau được sử dụng để thực hiện những chức năng khác nhau như chúng tôi giải thích bên dưới:

  • Chúng tôi sử dụng các cookie thiết yếu: Một số cookie rất thiết yếu để bạn có thể di chuyển trong trang web của chúng tôi và sử dụng các chức năng của trang web, chẳng hạn như truy cập những khu vực bảo mật của trang web. Không có những cookie này, chúng tôi không thể bật nội dung phù hợp dựa trên loại thiết bị bạn đang sử dụng.
  • Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ lựa chọn của bạn: Những cookie này cho phép chúng tôi nhớ lựa chọn bạn đã thực hiện trên các trang web của chúng tôi (chẳng hạn như ngôn ngữ ưa dùng hoặc khu vực bạn đang sinh sống), đồng thời cung cấp các tính năng nâng cao và cá nhân hóa hơn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie này để ghi nhớ những thay đổi bạn đã thực hiện với kích cỡ văn bản, phông chữ và các phần bạn có thể tùy chỉnh khác của trang web. Các cookie cũng có thể được dùng để cung cấp dịch vụ bạn đã yêu cầu, như xem video hoặc bình luận trên blog. Thông tin mà những cookie này thu thập có thể được ẩn danh và chúng không thể theo dõi hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác.
  • Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn: Chúng tôi cũng sử dụng cookie để thay đổi cách trang web của chúng tôi hoạt động hoặc hiển thị nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của bạn từ những thông tin chúng tôi rút ra được từ hoạt động của bạn trên các trang web của mình, hoặc từ thông tin chúng tôi có thể đã biết về bạn (vì bạn là một khách hàng đã đăng ký chẳng hạn). Những cookie này có thể được dùng để tùy chỉnh các dịch vụ bạn nhận được từ chúng tôi hoặc nội dung, giao diện được cung cấp cho bạn trong các phiên truy cập sau này vào trang web của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa các trang web hoặc đăng ký sản phẩm hay dịch vụ thì một cookie sẽ giúp máy chủ trang web của chúng tôi nhớ lại thông tin cụ thể của bạn. Khi truy cập trang web vào lần tới, thông tin bạn đã cung cấp trước đó có thể được truy xuất nên bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng của trang web mà bạn đã chọn trước đó. Nếu bạn thường sử dụng nhiều thiết bị hoặc máy tính, chúng tôi có thể liên kết các cookie với nhau để bạn vẫn nhận được trải nghiệm trực tuyến cá nhân hóa. Chúng tôi cũng có thể cá nhân hóa thông tin bạn thấy dựa trên những điều chúng tôi đã biết về bạn, để bạn không mất nhiều thời gian tìm kiếm thứ mình cần. Nhờ việc sử dụng cookie, mỗi khách truy cập trang của chúng tôi có thể có một trải nghiệm web dành riêng cho họ.
  • Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích hiệu suất và phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie của riêng mình và/hoặc cookie bên thứ ba và các mã định danh khác (như Tín hiệu web) để xem cách bạn sử dụng các trang web và dịch vụ của chúng tôi nhằm nâng cao hiệu suất và phát triển trang web cũng như dịch vụ theo tùy chọn của khách hàng và khách truy cập. Ví dụ: chúng tôi có thể dùng cookie và tín hiệu web để: thử nghiệm các thiết kế khác nhau và để đảm bảo rằng chúng tôi duy trì một giao diện nhất quán trên các trang web của mình; theo dõi và cung cấp phân tích xu hướng về cách người dùng tương tác với trang web và thông tin liên lạc của chúng tôi; theo dõi lỗi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Goolge Analytics, do Google Inc. vận hành, để theo dõi mức sử dụng và hoạt động của trang web.
   Dữ liệu thu thập được thường sẽ được tổng hợp để cung cấp xu hướng và mẫu sử dụng cho phân tích doanh nghiệp, cải thiện nền tảng/trang và chỉ số hiệu suất. Các cookie hoặc phân tích kết quả cũng có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Loại thông tin chúng tôi thu thập bao gồm số lượng khách truy cập trang web, số lượng khách hàng đăng nhập, thời gian họ truy cập, thời lượng truy cập và họ truy cập khu vực nào của trang web và dịch vụ nhưng thường không được dùng để nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin tương tự về khách truy cập các trang web của đối tác của mình.
  • Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu: Chúng tôi cũng cho phép các nhà cung cấp dữ liệu sử dụng cookie hoặc Công cụ thu thập dữ liệu tự động khác trên các Dịch vụ của HP để giúp chúng tôi cung cấp nội dung và quảng cáo của riêng mình, đồng thời đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Các cookie này có thể phản ánh dữ liệu nhân khẩu học đã hủy nhận dạng hoặc dữ liệu khác được liên kết tới dữ liệu bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi (ví dụ: địa chỉ email) mà chúng tôi có thể chia sẻ với nhà cung cấp dữ liệu dưới dạng băm và con người không đọc được. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, thông tin thu thập được từ các trang web của chúng tôi không phải thông tin ẩn danh và chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cùng với thông tin khác chúng tôi biết hoặc rút ra về bạn bao gồm các tùy chọn của bạn để tùy chỉnh nội dung, dịch vụ, quảng cáo và ưu đãi dành cho bạn. Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích trên trang web của chúng tôi bằng cách chặn các cookie này như được mô tả trong Lựa chọn của bạn về công cụ thu thập dữ liệu tự động. Vui lòng cũng đọc nội dung bên dưới về cookie quảng cáo do bên thứ ba sử dụng.

  Cookie quảng cáo và cookie phương tiện truyền thông xã hội bên thứ ba

  Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo và bên thứ ba khác (chẳng hạn như đối tác bán lẻ được chọn) đặt các cookie trên trang web của chúng tôi để cho phép họ hiển thị quảng cáo bạn hữu ích và phù hợp với bạn hơn trên cả trang web của HP và trang web không phải của HP. Chúng tôi có thể sử dụng các thẻ tiếp thị lại (ví dụ: Google và Bluekai) để cho phép đối tác bán lẻ quảng cáo sản phẩm mà bạn đã duyệt tìm trên trang của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với các nhà quảng cáo này và bên thứ ba sẽ trực tiếp nhận dạng bạn. Những nhà quảng cáo này và bên thứ ba khác (bao gồm mạng quảng cáo, công ty phân phối quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ khác họ có thể sử dụng) có thể giả định rằng những người dùng tương tác với hoặc nhấp vào quảng cáo hay nội dung cá nhân hóa là một phần trong nhóm mà quảng cáo hay nội dung được chuyển hướng đến.


  Bạn có thể tìm thêm thông tin về một số đối tác quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập các trang web sau:


  Xin lưu ý rằng danh sách nêu trên không phải là danh sách đầy đủ và chúng tôi có thể cập nhật theo từng thời điểm.


  Chia sẻ thông tin khác với nhà quảng cáo


  Chúng tôi cũng có thể truyền thông tin về bạn đến các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo để họ có thể nhận ra thiết bị của bạn và cung cấp nội dung cũng như quảng cáo dựa trên sở thích cho bạn. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, email, ID thiết bị hoặc mã định danh khác dưới dạng được mã hóa. Nhà cung cấp có thể xử lý thông tin dưới dạng băm hoặc đã hủy định danh. Các nhà cung cấp này có thể thu thập thêm thông tin từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt hoặc hệ điều hành của bạn; có thể kết hợp thông tin về bạn với thông tin từ công ty khác trong nhóm hợp tác chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi tham gia; và có thể đặt hoặc nhận ra cookie riêng của họ trên trình duyệt của bạn. Những cookie này có thể chứa dữ liệu nhân khẩu học hoặc dữ liệu khác dưới dạng đã hủy định danh.


  Các cookie cũng có thể được sử dụng khi bạn chia sẻ thông tin bằng nút chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội trên các trang web. Mạng xã hội sẽ ghi lại rằng bạn đã thực hiện tác vụ này. Thông tin này có thể được liên kết với các hoạt động nhắm mục tiêu/quảng cáo. Các loại cookie được bên thứ ba này sử dụng và cách họ sử dụng thông tin do cookie tạo ra sẽ được quản lý theo chính sách quyền riêng tư của những công ty đó. Để biết thông tin về cách chọn không cho phép quảng cáo nhắm mục tiêu, vui lòng xem các trang web trên để biết thêm chi tiết hoặc truy cập Lựa chọn của bạn về thu thập dữ liệu tự động và theo dõi trực tuyến.

  3

  Công cụ thu thập dữ liệu tự động khác


  Tín hiệu web
  Chúng tôi có thể sử dụng và cho phép các bên thứ ba được chọn sử dụng tín hiệu web (thường kết hợp với cookie) để tổng hợp thông tin về mức sử dụng trang web cũng như tương tác với email hoặc thông tin liên lạc khác của bạn, để đánh giá hiệu suất và cung cấp nội dung cũng như quảng cáo phù hợp với bạn hơn. Một tín hiệu web (cũng gọi là bọ web hay GIF trong suốt) thường là một hình ảnh trong suốt (thường có kích cỡ 1 pixel x 1 pixel) có thể được nhúng trong nội dung trực tuyến, video và email, có thể cho phép máy chủ đọc một số loại thông tin cụ thể từ thiết bị của bạn, biết thời điểm bạn xem một nội dung hoặc email cụ thể, xác định ngày và giờ bạn xem tín hiệu cũng như địa chỉ IP của thiết bị của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể đưa các tín hiệu web vào email quảng cáo hoặc bản tin thư để xác định xem thư đã được mở hay phản hồi chưa và liệu công cụ gửi thư có hoạt động đúng cách không.


  Liên kết web được nhúng
  Email từ HP, các phím trên bàn phím Internet do HP cấu hình trước và biểu tượng quảng cáo cài sẵn trên màn hình máy tính của bạn thường sử dụng các liên kết được thiết kế để đưa bạn tới một khu vực liên quan trên web, sau khi chuyển hướng qua máy chủ của HP. Hệ thống chuyển hướng cho phép HP thay đổi URL đích của các liên kết này, nếu cần, và xác định mức độ hiệu quả các sáng kiến tiếp thị của chúng tôi. Trong email, các liên kết web đó cũng có thể cho phép HP xác định liệu bạn đã nhấp vào liên kết trong email chưa và thông tin về tương tác này có thể được kết nối tới thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

 •  

  Thực hiện quyền của bạn và Liên hệ với chúng tôi

   

  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi lưu giữ về bạn cũng như yêu cầu giải thích về việc xử lý. Ngoài ra, bạn cũng có quyền rút lại bất kỳ sự đồng thuận nào đã cấp cho chúng tôi trước đây hoặc yêu cầu đính chính, sửa đổi, hạn chế, ẩn danh hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn; cũng như lấy dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi đã đồng thuận hoặc liên quan đến hợp đồng ở định dạng có cấu trúc, máy đọc được và yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu này cho một bên kiểm soát dữ liệu khác.


  Ngoài ra, bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp, đặc biệt là khi chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn để tiếp thị trực tiếp hoặc tạo hồ sơ tiếp thị. Vui lòng xem phần Chọn tùy chọn quyền riêng tư của bạn để được hướng dẫn cách thực hiện các quyền liên quan đến tiếp thị.


  Trong một số trường hợp, các quyền này có thể bị giới hạn, ví dụ như khi để thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi phải tiết lộ dữ liệu cá nhân về một người khác hoặc nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin mà chúng tôi phải giữ lại theo yêu cầu của pháp luật hoặc có lợi ích hợp pháp thuyết phục để giữ lại.


  Để thực hiện các quyền của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào liên quan đến Điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi, về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn hay về khả năng vi phạm luật về quyền riêng tư ở địa phương, thì bạn có thể liên hệ với Giám đốc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của HP hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ phù hợp bên dưới:


  Liên minh Châu Âu
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  CÁC QUỐC GIA KHÁC
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Mọi thông tin liên lạc sẽ được giữ bí mật. Khi nhận được liên lạc của bạn, đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong khoảng thời gian hợp lý để giải đáp thắc mắc hoặc mối quan ngại của bạn. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các quan ngại của bạn đều được giải quyết đúng cách và kịp thời.


  Nếu chúng tôi không thể giải quyết mối quan ngại của bạn, thì bạn có quyền liên hệ với cơ quan giám sát quyền riêng tư về dữ liệu ở quốc gia mà bạn sinh sống hoặc làm việc, hoặc quốc gia mà bạn cho rằng quy tắc bảo vệ dữ liệu đã bị vi phạm hoặc tìm kiếm biện pháp giải quyết thông qua tòa án. Nếu có thắc mắc, mối quan ngại hoặc khiếu nại liên quan đến việc chúng tôi tham gia chương trình Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-Liên minh châu Âu, APEC CBPR hoặc việc áp dụng BCR của HP, vui lòng đọc nội dung liên quan đến Chuyển dữ liệu quốc tế của chúng tôi.

 •  

  Những thay đổi đối với Điều khoản về quyền riêng tư của chúng tôi

   

  Nếu sửa đổi Điều khoản về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng bản điều khoản được sửa đổi ở đây cùng với ngày sửa đổi được cập nhật. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng trong Điều khoản về quyền riêng tư và những thay đổi đó có thể làm thay đổi các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn bằng các phương tiện khác, như gửi email hoặc đăng thông báo trên trang web công ty và/hoặc trang truyền thông xã hội trước khi thay đổi có hiệu lực. Điều khoản về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào 25 tháng 5 năm 2018. Chính sách này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đăng, trừ khi bạn thấy chúng tôi đăng trước ngày đó, trong trường hợp này, Điều khoản về quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày sớm hơn.


  Ngày đăng: 25 Tháng 5 năm 2018.

Liên kết có liên quan về Quyền riêng tư: