Các tuyên bố Bảo mật của HP về chế độ in, scan và máy tính cá nhân HP Elite dành cho doanh nghiệp

Trang web này cung cấp tài liệu hỗ trợ các tuyên bố bảo mật cho các sản phẩm và dịch vụ của HP.

Về bộ phim The Wolf (Con sói):

  • Thông điệp “Ít hơn 2% máy in được bảo mật” dựa trên dữ liệu thị trường toàn cầu nội bộ của HP được tính riêng cho các lô hàng máy in và Máy in đa chức năng cho Doanh nghiệp của HP tính đến tháng 12 năm 2016 có giá là $599 trở lên bao gồm (hoặc có thể được nâng cấp) tổ hợp các tính năng bảo mật độc đáo để kiểm tra tính toàn vẹn cho BIOS với các khả năng tự phục hồi. Để biết thêm thông tin về tính năng bảo mật trong in ấn độc đáo của HP, vui lòng chọn liên kết ở bên phải
  • Tuyên bố về “chế độ in an toàn nhất trên thế giới” được dựa trên đánh giá năm 2017 của HP về các tính năng bảo mật đã phát hành của các máy in cạnh tranh cùng loại. Chỉ HP mới cung cấp một tổ hợp tính năng bảo mật có thể giám sát nhằm phát hiện và tự động ngăn chặn cuộc tấn công, sau đó tự xác thực tính toàn vẹn của phần mềm khi khởi động lại. Để biết danh sách máy in, truy cập: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Để biết thêm thông tin: chọn một liên kết ở bên phải.
  • Tuyên bố về “những chiếc máy tính cá nhân bảo mật nhất thế giới” dựa trên khả năng bảo mật toàn diện và độc đáo không phát sinh thêm phí của HP trong số các nhà cung cấp với doanh số hàng năm >1 triệu chiếc máy tính cá nhân HP Elite với Bộ xử lý Intel® Core® thế hệ thứ 7 và cao hơn, đồ họa tích hợp Intel® và Intel® WLAN tính đến tháng 11 năm 2016.
  • Tuyên bố về “chế độ scan bảo mật nhất thế giới” được dựa trên đánh giá năm 2017 của HP về các tính năng bảo mật đã phát hành của các máy scan cạnh tranh cùng loại. Chỉ HP mới cung cấp một tổ hợp tính năng bảo mật có thể giám sát nhằm phát hiện và tự động ngăn chặn cuộc tấn công, sau đó tự xác thực tính toàn vẹn của phần mềm khi khởi động lại.
  • “Năm ngoái, trên 4 tỷ hồ sơ dữ liệu bị tiết lộ trên khắp thế giới” con số thống kê dựa trên Báo cáo Tóm tắt về Vi phạm Dữ liệu Cuối Năm 2016 của RiskBased Security, tháng 1 năm 2017.

Tham khảo các tập tin pdf ở bên phải của trang này để xem bản tóm tắt của các tuyên bố và sự minh chứng.

Để tìm hiểu thêm về chế độ in bảo mật từ HP, vui lòng truy cập www.hp.com/go/ReinventSecurity

Để tìm hiểu thêm về các máy tính cá nhân bảo mật, vui lòng truy cập www.hp.com/go/ComputerSecurity