Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ bảo trì của HP

Dịch vụ bảo trì của HP mang đến cho bạn phạm vi bảo hành, khả năng bảo vệ và hỗ trợ để đảm bảo thời gian hoạt động tối ưu cho nhân viên và khả năng dự đoán chi phí CNTT tốt hơn.

Dịch vụ Gói bảo hành của HP

Gói bảo hành của HP cung cấp cho bạn các tùy chọn bảo hiểm linh hoạt, liên tục và trên toàn thế giới. Các dịch vụ tiện lợi của chúng tôi mở rộng phạm vi hỗ trợ của bạn và mang đến cho bạn sự an tâm.

Tìm hiểu

Dịch vụ Chăm sóc cao cấp của HP

Giải pháp Chăm sóc cao cấp của HP được thiết kế để cung cấp cho nhân viên làm việc từ xa các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ và sửa chữa thiết bị phù hợp mà họ cần.

Tải xuống

Tài nguyên khác

Dịch vụ hỗ trợ phần cứng tại chỗ

Tìm hiểu thêm về khả năng hỗ trợ từ xa và hỗ trợ tại chỗ cho phần cứng được bảo hiểm của bạn với Dịch vụ hỗ trợ phần cứng tại chỗ của HP.

Tải xuống

Phòng ngừa hư hỏng bất ngờ

Tìm hiểu cách bạn có thể bảo vệ khỏi các biến cố khó lường, xảy ra do vô tình và có thể gây hỏng hóc thiết bị.

Tải xuống

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.

 

Thông tin có trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần phải thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật/biên tập hoặc thiếu sót trong tài liệu này.