Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ Tối ưu hóa của HP

Dịch vụ Tối ưu hóa của HP giúp bạn khắc phục nhanh các sự cố của thiết bị, chuyển sang Hệ điều hành mới và tận dụng tốt hơn môi trường máy tính của mình thông qua dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ Ưu tiên của HP

Khôi phục hoạt động kinh doanh nhanh chóng bằng sự trợ giúp ưu tiên của đội ngũ CNTT toàn cầu, ở cấp độ doanh nghiệp. HP hỗ trợ tổ chức bạn trên toàn cầu, trợ giúp cho nhân viên CNTT của bạn ở mức cao nhất trên khắp thế giới.

Dịch vụ Tiếp cận Ưu tiên của HP    

Các chuyên gia dịch vụ Tiếp cận Ưu tiên của chúng tôi có thể giảm lượng công việc cho bộ phận hỗ trợ máy tính của bạn và giúp người dùng nhanh chóng khôi phục hoạt động bằng cách giải quyết các thách thức về công nghệ mỗi ngày.

Dịch vụ Quản lý Ưu tiên của HP    

Các chuyên gia dịch vụ Tiếp cận Ưu tiên của chúng tôi có thể giảm lượng công việc cho bộ phận hỗ trợ máy tính của bạn và giúp người dùng nhanh chóng khôi phục hoạt động bằng cách giải quyết các thách thức về công nghệ mỗi ngày.

Tài nguyên khác

Trang dữ liệu

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Ưu tiên, một phần của Gói Bảo hành HP khi bạn tải Trang dữ liệu xuống.

Tải xuống

Sách quảng cáo về Dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng của HP

Tìm hiểu thêm về cách thức an toàn và đáng tin cậy nhất để tối ưu hóa hoạt động của thiết bị.

Tải xuống

Dịch vụ di chuyển của HP1

Giúp bạn dễ dàng di chuyển sang Windows 10 bằng một gói dịch vụ toàn diện. Tiết kiệm thời gian bằng dịch vụ tư vấn, thiết kế và di chuyển hình ảnh do chuyên gia của chúng tôi thực hiện. Bạn hoàn toàn có thể tin cậy ở các giải pháp của HP về khả năng di chuyển nhanh chóng, chính xác sang Window 10.

1

Giảm thách thức

Kinh nghiệm hợp tác lâu dài với Microsoft của chúng tôi giúp giảm bớt nguy cơ phải di chuyển HĐH quy mô lớn.

2

Giải phóng các nguồn lực

Hãy để HP giải quyết sự phức tạp của quá trình di chuyển HĐH và mang đến cho bạn một hình ảnh mới.

3

Hợp lý hóa hoạt động di chuyển

Tránh gián đoạn do di chuyển HĐH nhờ quy trình gồm nhiều bước của chúng tôi.

Dịch vụ bổ sung nhân viên của HP1

Tận dụng đội ngũ chuyên gia CNTT nhiệt tình và giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Họ có thể nhanh chóng hỗ trợ nhóm của bạn, dù tại chỗ hay từ xa, khi bạn cần trợ giúp thêm về CNTT cho các dự án dài hạn hoặc ngắn hạn.

Hỗ trợ của chuyên gia

Nhận sự hỗ trợ bạn cần dù cho dự án dài hạn hay ngắn hạn, tại chỗ hay từ xa. Các chuyên gia CNTT của chúng tôi sẽ mang đến sự trợ giúp cần thiết để bạn đạt được kết quả dự án mong muốn.

Tài nguyên khác

Tối ưu hóa mức độ hiệu quả và ngân sách, đồng thời củng cố nguồn lực CNTT của bạn bằng cách mở rộng đội ngũ CNTT bằng các nguồn lực bổ sung mọi lúc, mọi nơi và phù hợp với mọi quy mô dự án máy tính.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.

  1. Các mức dịch vụ và thời gian phản hồi của các Gói Bảo hành HP có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn. Dịch vụ có hiệu lực từ ngày mua phần cứng. Các giới hạn và hạn chế được áp dụng. Để biết chi tiết, hãy truy cập www.hp.com/go/cpc. Các dịch vụ của HP tuân thủ điều khoản và điều kiện dịch vụ hiện hành của HP được cung cấp hoặc thông báo cho Khách hàng vào thời điểm mua hàng. Khách hàng có thể có các quyền pháp định bổ sung tùy theo luật hiện hành của địa phương. Những quyền này sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều khoản và điều kiện dịch vụ của HP hoặc Chế độ bảo hành có giới hạn của HP đi kèm với Sản phẩm HP của bạn.

Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, thiếu sót trong tài liệu này.