Liên hệ với chúng tôi

Dịch vụ khôi phục và thay mới của HP

Dịch vụ khôi phục và thay mới của HP1 giúp doanh nghiệp khôi phục, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế máy tính và thiết bị đã hết hạn sử dụng một cách an toàn.

Giúp bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp và cá nhân của bạn ngay cả khi không còn dùng thiết bị và hỗ trợ thay mới công nghệ với quy trình tái chế góp phần duy trì tính bền vững của môi trường.

Dịch vụ khôi phục thiết bị

Tận hưởng lợi ích từ quy trình đơn giản, an toàn và bền vững để chuyển đổi mục đích sử dụng của thiết bị2.

 
Thanh lý thiết bị đã hết tuổi thọ của bạn với dịch vụ xóa dữ liệu chuyên nghiệp và chuyển đổi mục đích sử dụng của thiết bị giúp thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, bền vững hơn.

Tìm hiểu

Dịch vụ gỡ cài đặt của HP

Thay thế thiết bị cũ một cách nhanh chóng và dễ dàng để sẵn sàng đổi mới công nghệ.

 

Hãy để HP hỗ trợ bạn chuẩn bị cho việc đổi mới công nghệ bằng cách thực hiện quy trình gỡ cài đặt trên thiết bị cũ trước khi triển khai thiết bị mới.

Dịch vụ vệ sinh máy của HP

Trước khi thanh lý thiết bị cũ, hãy bảo vệ dữ liệu mật của bạn.

 

Hãy bảo vệ thông tin của bạn và an tâm khi để HP hủy toàn bộ dữ liệu cũng như nội dung đa phương tiện khỏi thiết bị cũ theo các tiêu chuẩn mới nhất trong ngành.

Dịch vụ tái chế của HP

Quy trình tái chế thiết bị cũ khép kín, thúc đẩy nền kinh tế.

 

Dễ dàng chuyển đổi sang thiết bị mới, đồng thời tuân thủ các chính sách của bạn về thiết bị hết tuổi thọ cũng như các chỉ thị môi trường và sáng kiến hỗ trợ xã hội.

Đọc thêm

Tài nguyên khác

Bản tóm tắt về giải pháp

Tìm hiểu thêm về cách HP có thể giúp bạn khôi phục và thay đổi mục đích sử dụng các thiết bị đã hết tuổi thọ.

Tải xuống

Bảng dữ liệu

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ khôi phục và thay mới của chúng tôi.

Tải xuống

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.

 

1. Dịch vụ của HP tuân thủ các điều khoản và điều kiện hiện hành về dịch vụ của HP mà Khách hàng đã được thông báo hoặc cung cấp tại thời điểm mua hàng. Khách hàng có thể có các quyền pháp định bổ sung tùy theo luật hiện hành của địa phương. Những quyền này sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều khoản và điều kiện dịch vụ của HP hoặc Chế độ bảo hành có giới hạn của HP đi kèm với Sản phẩm HP của bạn.

2. Tiêu chí đánh giá giá trị thị trường hợp lý sẽ dựa trên tuổi thọ và tình trạng của thiết bị. Không phải thiết bị nào cũng còn giá trị. Nếu thiết bị vẫn còn giá trị, chúng tôi sẽ tiến hành tái chế theo cách thức phù hợp.

 

Thông tin có trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần phải thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật/biên tập hoặc thiếu sót trong tài liệu này.