Dịch Vụ Quản lý Bảo Mật In Ấn HP

$$list_links_tagline$$

CHỈ CẦN MỘT MÁY IN KHÔNG ĐƯỢC BẢO MẬT CŨNG CÓ THỂ ĐE DỌA CẢ HỆ THỐNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Đổi Mới Bảo Mật
 

Bao gồm khả năng bảo mật thiết bị, dữ liệu và tài liệu của các nhà cung cấp hàng đầu về quản lý dịch vụ in ấn. Dựa trên đánh giá của HP về thông tin được cung cấp công khai trong năm 2015-2016 về các dịch vụ bảo mật, phần mềm bảo mật và quản lý cũng như những tính năng bảo mật nhúng của các máy in cạnh tranh cùng phân khúc. Để biết thêm thông tin, truy cập: www.hp.com/go/MPSsecurityclaims hoặc www.hp.com/go/mps.