Giải pháp Phần mềm Máy in - Bảo mật Dữ liệu

Chỉ 16% số người tham gia khảo sát cho rằng máy in dễ bị tấn công bảo mật.1