Giải pháp Bảo Mật Tài liệu Máy in HP

 

1. Báo cáo của IDC “Giá trị của Bảo mật Máy in ”, tháng 11 năm 2015, do HP tài trợ.