GIẢI PHÁP BẢO MẬT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Không có gì là an toàn nếu
máy in của bạn không được HP bảo mật

Bảo vệ hệ thống mạng của bạn với khả năng in ấn bảo mật nhất thế giới.1

CÁC LỖ HỔNG BẢO MẬT
TRONG THIẾT BỊ, DỮ LIỆU VÀ TÀI LIỆU.

Những lỗ hổng nghiêm trọng có thể tồn tại trong môi trường in ấn và tạo ảnh của bạn. Tìm các giải pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp để giải quyết những rủi ro này.

DỮ LIỆU KHÔNG ĐƯỢC MÃ HÓA

KHÔNG PHÁT HIỆN THẤY MỐI ĐE DỌA NÀO

TÀI LIỆU NHẠY CẢM

THIẾT BỊ KHÔNG ĐƯỢC THIẾT LẬP CẤU HÌNH

TRUY CẬP KHÔNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT

NẮM BẮT MỌI THÔNG TIN

1. Dựa trên đánh giá công bố năm 2017 của HP về các tính năng bảo mật của các máy in cạnh tranh cùng phân khúc. Chỉ HP mới cung cấp một tổ hợp tính năng bảo mật có thể giám sát nhằm phát hiện và tự động ngăn chặn cuộc tấn công, sau đó tự xác thực tính toàn vẹn của phần mềm khi khởi động lại. Để biết danh sách máy in, hãy truy cập: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Để biết thêm thông tin: www.hp.com/go/printersecurityclaims

2. "Tuyên bố máy in bảo mật nhất" áp dụng cho các thiết bị thuộc dòng HP Enterprise được giới thiệu đầu năm 2015 và dựa trên đánh giá công bố năm 2016 của HP về các tính năng bảo mật tích hợp của các máy in cạnh tranh cùng phân khúc. Chỉ HP mới cung cấp tổ hợp các tính năng bảo mật để kiểm tra tính toàn vẹn đến tận BIOS với các khả năng tự phục hồi. Có thể phải cập nhật gói dịch vụ FutureSmart để kích hoạt các tính năng bảo mật. Để biết danh sách các sản phẩm tương thích, hãy truy cập: https://www8.hp.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.hp.com/go/printersecurityclaims