NÂNG CẤP CÔNG NGHỆ ĐỂ
TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH ĐỘT PHÁ CỦA BẠN

Máy tính xách tay, máy tính để bàn, màn hình và giải pháp hiệu suất cao.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI Z

Công nghệ DNA đổi mới của chúng tôi. Công việc duy nhất của các kỹ sư của chúng tôi là dự đoán được trước nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn giải pháp đổi mới chưa từng có.

XEM CÔNG NGHỆ Z TRONG THỰC TIỄN

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, and Intel Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

Hình ảnh sản phẩm chỉ nhằm mục đích minh họa, màu sắc và tính sẵn có của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo quốc gia.

1. Thử nghiệm MIL-STD 810G sẽ thay đổi tùy theo sản phẩm và không nhằm chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hay với mục đích quân sự. Kết quả thử nghiệm không phải là cam kết về hiệu suất trong tương lai theo các điều kiện thử nghiệm này. Hư hại trong điều kiện thử nghiệm MIL STD hoặc mọi hư hại ngẫu nhiên đều cần gói HP Accidental Damage Protection Care Pack tùy chọn.

2. Dựa vào khả năng bảo mật toàn diện, độc đáo của HP mà không phát sinh thêm chi phí trong số các nhà cung cấp máy trạm di động và để bàn kể từ tháng 7 năm 2018 trên Máy trạm để bàn HP và kể từ tháng 1 năm 2017 trên Máy trạm di động có Bộ xử lý Intel® Thế hệ 7 trở lên.

3. Màn hình chống xem trộm, tích hợp công nghệ HP Sure View là một tính năng tùy chọn, phải được cấu hình khi mua và hoạt động theo hướng ngang.

4. Dựa trên các máy trạm di động hiện có sẵn trên thị trường có màn hình bảo mật dựa trên phần cứng, được nhúng theo cách thức vật lý kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2018. Chỉ có trên một số máy trạm di động của HP.

5. HP Sure Start Thế hệ 4 có sẵn trên các sản phẩm máy trạm HP và HP Elite được trang bị bộ xử lý Intel® thế hệ 8 hoặc AMD®.

6. Tính năng không bắt buộc.

7. Đồ họa NVIDIA Quadro là một tính năng không bắt buộc hoặc bổ sung chỉ được bán với một số kiểu máy nhất định.

© HP Development Company, L.P. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là cấu thành chế độ bảo hành bổ sung. HP không chịu trách nhiệm đối với lỗi kỹ thuật hoặc biên tập, thiếu sót trong tài liệu này.